Jak przygotować pliki do druku?

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku

 

Formaty plików przyjmowanych do druku

PDF

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

CDR - pliki programu Corel Draw (do wersji X4)

Lakierowanie UV


UWAGA!!!

UWAGA! drukarnia cyfrowa PolishDruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności lub błędy w druku z plików Corel Draw.

Wszystkie pliki przesłane w formacie CDR będą zapisywane do druku w formacie PDF w kolorystyce CMYK.

UWAGA ! Serwis PolishDruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności lub błędy w druku z plików PDF oraz TIFF wygenerowanych z progarmu Corel Draw (CDR).

W plikach CDR wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe.

Drukarnia  NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programów graficznych Corel Draw oraz Adobe Ilustrator, aby uniknąć błędów w wydruku należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem - przekształcić na mapę bitową. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędne wydruki w przypadku braku niektórych elementów graficznych na wydrukach związanych z niepoprawnym ripowaniem plików na maszynie drukującej.
 

Kolorystyka

Przesyłane pliki do druku powinne być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku przesłania do nas plików w kolorystyce RGB lub z kolorami dodatkowymi PANTONE zostaną one automatycznie zapisane do kolorystyki CMYK. Drukarnia cyfrowa PolishDruk.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne w druku wynikające z konwersji RGB oraz PANTONE do kolorystyki CMYK.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profilem kolorystycznym) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie różnice kolorystyczne w druku.

Układ graficzny 

Drogi Kliencie w trosce o najwyższą jakość wydruku jako drukarnia prosimy podczas projektowania korzystać z naszych makiet zamieszczonych do pobrania przy każdym produkcie. Unikniemy w ten sposób błędów w przygotowaniu projektu oraz przyspieszy to proces weryfikacji plików do druku a co za tym idzie czas realizacji zamówienia.

Formaty: Do pracy która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca.

Katalogi szyte należy przesyłać w następujący sposób:

Jeżeli strony katalogu nie zawierają paginacji (numeracji) stron: 

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm.

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od linii cięcia, powyżej 32 stron przy oprawie szytej 8mm.

Katalogi klejone należy przesyłać w następujący sposób:

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6-8 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 15 mm. Margines wewnętrzny przy oprawie klejonej powinien wynosić 15 mm