W poniższym poradniku krok po kroku przedstawiamy zasady działania systemu automatycznego sprawdzania plików

I. W celu akceptacji plików do zamówienia należy udać się do zakładki "Sprawdzanie plików" a następnie wejść w szczegóły zamówienia

 II. System generuje podglądy plików oraz przeprowadza wstępnę sprawdzenie plików.

 

III. Kiedy system wygeneruje podglądy automatycznie sprawdza również:

Rozdzielczość pliku - Jeżeli DPI pliku jest niższe system informuje o tym klienta

Kolorystyka plików- Jeżeli plik jest w innej kolorystyce niż CMYK są Państwo o tym informowani. Pliki przygotowane w innej kolorostyce niż CMYK i zaakceptowane przez klienta automatycznie zamieniane są na kolory CMYK. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne

Format pliku - System sprawdza czy plik ma odpowiedni format brutto(zalecamy spady po 3mm)

IV. Po wygenerowaniu pliku mamy możliwość:

1. Pobrać podgląd pliku z naniesioną makietą

2. Zaakcetpować plik

3. Odrzucić lub usunąć plik

Ważne!

W momencie akeptacji plików drukowane one są zgodnie z podglądem. Drukarnia nie przyjmuje reklamacji jeżeli plik nie przeszedł pełnej weryfikacji (np.jeżeli DPI było na niskie nie ma możliwości złożenia reklamacji na jakość druku).

V. Jeżeli mamy pewność iż wszystkie pliki w zamówieniu zostały zaakceptowane i są poprawne należy przekazać zamówienie do druku. W przypadku akceptacji plików i nie przekazania zamówienia do druku nie jest ono realizowane. Termin realizacji liczony jest od momentu przekazania zamówienia do druku.

VI. W przypadku zamówień z produktami nie objętymi automatycznym sprawdzaniem plików po akceptacji plików z produktów sprawdzonych automatycznie zamówienie przekazujemy do sprawdzenia przez grafików za pomocą przycisku "Przekaż zamówienie do sprawdzenia przez grafików: